Verenigingen - Stichtingen

Dierenbescherming Bommelerwaard

Oproep aan alle dierenvrienden in de Bommelerwaard

In okotober zal door de Dierenbescherming weer gecollecteerd worden. De afdeling Bommelerwaard is dringend op zoek naar enthousiaste dierenvrienden die in deze week een uurtje willen collecteren.

De opbrengst van de collecte stelt onze afdeling mede in staat om er zorg voor te dragen dat het dierenasiel in Bruchem onderdak kan geven aan honden en katten die (tijdelijk) zonder baasje zitten. Verder steunen wij andere initiatieven op gebied van dierenwelzijn. U collecteert dus voor de dieren in Uw eigen Bommelerwaard!

Vooral in Kerkdriel zijn wij op zoek naar nieuwe collectanten. Voor meer informatie en/of aanmelding als collectant: Dierenopvangtehuis Bommelerwaard 0418-643129
of via het contactformulier op onze site: www.bommelerwaard.dierenbescherming.nl
 
 

Stichting de Poort

Secretaris: Wilma van Boxel
Oude Kruisstraat 2
5328 AD Rossum
Tel. 0418 661897
secretaris@stichtingdepoort.nl
www.stichtingdepoort.nl

Het doel van stichting de Poort is;
De poort is een onafhankelijke stichting die binnen Rossum en Hurwenen allerlei culturele activiteiten organiseert. Graag wil De Poort een aantal keren per jaar personen of groepen naar voren halen die binnen de gemeenschap iets bijzonders vertegenwoordigen of vertolken kunnen. Daarnaast komen ook meer professionele uitingen van kunst en cultuur aan bod.
Dit alles in een vrije relatie met de kerken in Rossum en Hurwenen.

Waarom deze stichting?
De directe aanleiding voor het oprichten van de stichting was de grote belangstelling voor de musical Jacob in dorpshuis De Parel (februari 2000) en de uitvoering van het Stabat Mater van Pergolesi in het Hervormde Kerkgebouw (april 2000). Het was duidelijk dat er binnen Rossum en Hurwenen behoefte bestaat aan dergelijke culturele evenementen.
Het aanbod aan amusement op televisie en op Internet mag dan wel groot zijn, de diepgang en betrokkenheid laten vaak te wensen over. Wij denken dat kunst in algemene zin een bijdrage kan leveren aan bezinning en gesprekken van levensbeschouwelijke aard.

Wat biedt De Poort?
U kunt een breed scala aan activiteiten verwachten. Te denken valt niet alleen aan
concerten van allerlei soorten muziek en kunsttentoonstellingen, maar ook aan open podia, leesgroepen of lezingen op een breed terrein van maatschappelijke en spirituele onderwerpen.

Middelen
Met bescheiden toegangsprijzen willen wij de boekhouding kloppend maken.
Daarnaast hopen wij op een groot aantal donateurs: mensen die ons initiatief van harte ondersteunen en met hun financiële bijdrage het culturele leven in Rossum en Hurwenen willen helpen bevorderen. Als u donateur wordt krijgt u informatie over onze activiteiten thuisgestuurd en bovendien korting op de toegangsprijs van de verschillende evenementen.
U bent al donateur voor minimaal € 20 per jaar. U kunt zich aanmelden bij ons secretariaat.

GO-ALL

Go-All is een stichting die individuen en (sport)verenigingen ondersteunt bij activiteiten die worden gekenmerkt door een sportief karakter. Go-All is in 2006 opgericht door 3 sportmarketeers die samen het bestuur van de stichting vormen. Zij hebben allen een sport economische opleidings achtergrond (HEAO  Speco ) en zijn nu werkzaam in verschillende functies bij professionele voetbalbedrijven. Hierdoor kan Go-All putten uit voldoende specifieke kennis en netwerken, welke een goede ondersteuning kunnen bieden voor (sport)verenigingen en individuen. Go-All is oa in staat om voetbal of keepersclinic te organiseren, conditie (testen) of looptrainingen te geven, techniek trainingen, of ondersteunen of te adviseren in de organsatie van allerlei activiteiten.

Verder willen Go-All mensen in zijn algemeen meer laten sporten en bewegen. Go-All is dan ook initiator en drijvende kracht achter STREET SOCCER ROSSUM.  

Bewegen en sporten is een gezond tijdsverdrijf, maar helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zal Go-All een gedeelte van al haar opbrengsten overmaken naar de rekening van het nationaal MS-fonds Nederland. MS kan beperkende gevolgen hebben voor de lichaamsbeweging van de mensen die er aan lijden. Helaas is er momenteel erg weinig informatie bekend over de ziekte MS en zijn er onderzoeken noodzakelijk om de juiste medische begeleiding te kunnen geven. Door het MS-fonds een financiele bijdragen te leveren wil Go-All ook voor deze mensen van waarde zijn.

Go-All is door de samenwerkingen met onze partners in staat om vele uitdagingen aan te gaan. Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

G O F O R A L L

Vrienden van Go-All
Om verenigingen en individuen beter tot dienst te zijn hebben wij de “vrienden van Go-All” in het leven geroepen. Als vriend van Go-All steun je ons bij onze activiteiten om mensen in het algemeen meer te laten bewegen, steun je het MS Fonds en wordt je op de hoogte gehouden door de nieuwsbrief van Go-All welke vier maal per jaar wordt uitgegeven. Tevens staat hier het laatste nieuws en ontwikkelingen van onze partners. Verder kunt u via Go-All voor een gereduceerd tarief gebruikmaken van de diensten van Go-All en onze partners.

Je kan als individu vriend worden, maar ook als vereniging. De kosten hiervan bedragen: 25 eu en 75 eu.

Het idee achter de Vrienden is om een netwerk op te bouwen, waarin win-win situaties gecreerd kunnen worden voor alle partijen. In de toekomst zijn er mogelijkheden om Vrienden avonden te organiseren waarin een bepaald sportief thema centraal staat.

CONTACT :
Stichting Go-All
Molenstraat 12
5327 AZ Hurwenen
Gelderland

 

Louis Weijers:             06-15014408
Gert-Jan van Boxel:     06-51760053
Joost Leerintveld:        06-50272188

Wensstichting shamajo

Over ons Wensstichting SHAMAJO is een wens stichting voor (meervoudig) gehandicapte mensen van jong tot oud!

Mensen met meerdere ernstige beperkingen hebben weinig keuzes. Mensen die bijvoorbeeld niet of niet goed kunnen horen en zien, of mensen die behalve een zintuiglijke beperking ook een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebben, zijn voor een groot deel afhankelijk van andere mensen. Samen met ouders en begeleiders proberen zij hun wensen zo goed mogelijk te realiseren en iedere dag de moeite van het leven waard te maken.

Droomwensen

Maar..., er blijven altijd wensen en dromen over!!!

Droomwensen als:

je popidool ontmoeten, of op je eigen kermis ongehinderd kunnen zwieren, draaien, hobbelen, voelen, ruiken of proeven... SHAMAJO maakt JOUW droomwensen werkelijkheid!

SHAMAJO is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die meerdere ernstige handicaps hebben.

SHAMAJO is er voor mensen die niet zomaar kunnen meedoen aan allerlei leuke activiteiten die het leven aangenaam maken.

SHAMAJO wil het leven van kinderen, jongeren en volwassenen met meerdere ernstige handicaps leuker maken!

Wensstichting SHAMAJO maakt het verschil tussen leven en kwaliteit van leven!

Daarom zijn onze twee doelstellingen:

Het vervullen van hartenwensen van iedereen vanaf vier jaar, die vanaf de geboorte (ernstig) meervoudig gehandicapt is en daarnaast een levensbedreigende ziekte heeft. Het organiseren van evenementen voor groepen (meervoudig) gehandicapten, van jong tot oud, die vanaf de geboorte gehandicapt zijn en normaalgesproken, vanwege hun beperkingen, niet toekomen aan het beleven van een dergelijke ervaring.voor meer informatie www.shamajo.nl

 

MFC de Kreek

Website
http://www.mfcdekreek.nl/

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Ammerzoden

Website
http://www.jjw-ammerzoden.nl
Stichting Jeugd en Jongerenwerk Ammerzoden
Voorzitter: Angelique van Harsel
Email:info@jjw-ammerzoden.nl

Stichting Lisaya

Website
http://www.stichtinglisaya.nl/
Stichting Lisaya
Voorzitter : Cor van Santen, Molenstraat 14 ,5331 AZ Kerkdriel mob. 0655160227
Bestuurslid: Thea van Eeuwijk,Hertog Arnoldstraat 61 Kerkdriel Tel 0418631403 mob. 062250702
Penningmeester en Secretaris: Cees Verheijen, Exlo

HAS

Sinds 2005 is de HAS, Hedelse Activiteiten Stichting druk in touw met het organiseren van festiviteiten voor de inwoners van Hedel. In eerste instantie waren het activiteiten rondom de paardenmarkt, zoals de verkiezing van de Hedelnaar van het Jaar, de organisatie van het paardenmarktfeest en de uitgifte van de paardenmarktkrant.

In korte tijd is de HAS uitgegroeid tot een begrip in Hedel en concentreert zich niet meer uitsluitend op de festiviteiten rondom de paardenmarkt. Op Koninginnedag zijn de leden van het HAS al vroeg in de weer om ruim 800 oliebollen te bakken. Hiervan zijn er 350 voor kinderen, die inmiddels weten dat ze een gratis oliebol kunnen ophalen in het kraampje van de HAS.

Has organiseert sinds 2012 het Hèls Spektakel, dat ieder jaar in September gehouden wordt. 
Elk jaar groter en beter, ook met hulp van vele verenigingen.

De HAS kan dan ook met recht zeggen dat zij haar plaats verdiend heeft in de Hedelse gemeenschap!

Het bestuur van de HAS bestaat uit Piet Feteris, Adri Jordaan, Kees van Hoeflaken en Wil van den Bogert.
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij hashedel@upcmail.nl 

Engelen 1200 jaar

Engelen 1200 jaar
In 2015 bestaat ons prachtige dorp Engelen 1200 jaar. Dit jubileum is de aanleiding om in 2015 het gehele jaar door activiteiten te organiseren. Heemkundekring Angrisa heeft het initiatief genomen om samen met Engelens Belang, een overkoepelende vrijwilligersorganisatie van alle verenigingen in Engelen, via de Bestuursraad en het verenigingsleven te inventariseren op welke wijze dit feest het beste met jong en oud in Engelen gevierd kan worden. De voorbereidingen zijn in volle gang, dit moet tenslotte een jaar worden om niet snel te vergeten. Een van de hoogtepunten zal zijn het historisch weekend & de Slag om Engelen in het tweede weekend van september 2015.
Ook in aanloop naar 2015 staan er diverse activiteiten en evenementen gepland. Het eerste, grote evenement wat binnekort gepland staat in ''Muziek op de Dieze''. Dit evenement staat te gebeuren op 14 september 2013
Er zal op de Dieze een podium geplaatst worden waar Engelense muzikanten op zullen treden. Heel Engelen komt op deze unieke locatie samen, met als bijzonder decor de nieuwe brug en kasteeltje Meerwijk.

Stichting Engelen 1200 jaar
Om alles in goede banen te leiden is er de ''stichting Engelen 1200 jaar'' opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit een viertal enthousiaste Engelenaren die, in samenwerking met de verschillende werkgroepen, de verantwoordelijke taak hebben om het jaar 2015 onvergetelijk te maken. 

Correspondentieadres:
Stichting Engelen 1200 jaar
Velderwoude 77
5221 PC Engelen

E-mail:
engelen1200jaar@gmail.com 

Website:
www.engelen1200.nl 

Social media:


Stichting Kompas, Maatschappelijke Participatie Bommelerwaard

Stichting Kompas is er voor vrouwen en mannen vanaf 18 jaar. Kompas is een expertisecentrum en gericht op sociale, economische participatie en emancipatie van inwoners in de Bommelerwaard. Participatie in de brede zin van het woord zodat alle inwoners mee kunnen doen in onze maatschappij.

Kompas biedt een plaats waar iedereen terecht kan en initiatieven van inwoners welkom zijn. U vindt bij Kompas trainingen richting werk en scholing, taallessen op maat, informatie en bijeenkomsten over actuele thema’s, creatieve en sportieve activiteiten. Mogelijkheden om samen te leren, talenten te ontwikkelen en inspiratie op te doen. Stichting Kompas is een organisatie door en voor mensen, gericht op participatie en emancipatie. Een ontmoetingsplaats en vraagbaak voor inwoners. Alle activiteiten worden begeleid door professionals en/of gekwalificeerde vrijwilligers.

Stichting Kompas is te vinden in De Brede School De Waluwe, waar een groot deel van de activiteiten plaatsvinden. Er zijn mogelijkheden voor activiteiten en bijeenkomsten in de kernen.
Vanaf 13 juni is de website online, www.kompasbommelerwaard.nl , daar vindt u wat Kompas voor inwoners kan betekenen. In weekbladen en digitale agenda’s worden activiteiten bekend gemaakt.

Heeft u vragen of ideeën voor activiteiten, uw initiatieven zijn van harte welkom. Heeft u belangstelling om mee te werken of anderszins een bijdrage te leveren dan kunt u contact opnemen.

Voor verder informatie kunt u terecht bij:
Lydia van de Schilde : schilde24@gmail.com of t. 0418 – 512672 / 06-13509620
Joke Verkuijlen: jokeverkuijlen@chello.nl of t. 0418 – 512656 / 0644614237
Maite Otaegui: maite.otaegui@gmail.com of t. 06-43505485
Secretariaat: info@kompasbommelerwaard.nl

Stichting Wielersupport Zaltbommelse Renners

Onze stichting is onder de naam Supportersclub Zaltbommelse Renners opgericht op 15 januari 1977. Sinds 9 februari 1990 is het een stichting welke is aangesloten bij de KNWU. Het organiseren van wielerevenementen onder de reglementen van de KNWU is ons hoofdthema. Hierbij valt te denken aan wielerevenementen als het Nederlands Kampioenschap Tijdrijden, aankomsten en vertrekken in etappewedstrijden, zoals Olympia’s Tour, Holland Ladies Tour en de Profronde.
Daarnaast organiseren wij jaarlijks een recreatieve 1/8 triatlon.

Adres secr.: Hoogsdenhof 13
Plaats: 5301 ZA Zaltbommel
Tel.: 0418 – 514753
Website: wielersupport.nl
E-mail: wielersupport@gmail.nl 

Joods museum Mikwe te Zaltbommel

Joods museum Mikwe te Zaltbommel

Bij de renovatiewerkzaamheden in de Minnebroederstraat te Zaltbommel in 1992, werden bij toeval het
19e eeuwse Mikwe (het joods ritueel bad) met het bijbehorende regenwaterreservoir teruggevonden. Het geheel vormde een onderdeel van het Synagogecomplex van de voormalige Joodse gemeente van Zaltbommel en omstreken.

Het ritueel bad en het reservoir zijn toen geconserveerd als herinnering aan de Joodse gemeenschap die gedurende een aantal eeuwen in Zaltbommel en omstreken leefde. Stille getuigen hiervan zijn de vier Joodse begraafplaatsen in Zaltbommel.

De Stichting Mikwe stelt zich ten doel om deze herinneringen in stand te houden. Het vroegere Mikwe-gebouwtje is echter niet alleen een historisch monument, het wil duidelijk maken dat de wereld nog steeds niet vrij is van racisme, discriminatie, vooroordelen, antisemitisme en vreemdelingenhaat.

De zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het Mikwe zijn aangepast. De tentoonstelling is gericht op voorlichting en educatie voor jong en oud. Zo is er een tijdslijn aangebracht, waarop de geschiedenis van de Joodse bevolking in de Bommelerwaard in woord en beeld zichtbaar is gemaakt. Daarnaast wordt de korte film “Een Joodse erfenis in Zaltbommel” getoond.
Kortom het Mikwe is een klein Joodse museum dat iets laat zien van een gemeenschap die bijna was uitgeroeid.

In 2012 werden in Zaltbommel Struikelstenen (Stolpersteine) gelegd die herinneren aan de 56 Holocaustslachtoffers uit Zaltbommel. De laatste Struikelstenen zullen dit najaar in Rossum en Herwijnen worden gelegd waar ook leden van de joodse gemeenschap van Zaltbommel woonden die in de 2e Wereld-oorlog werden omgebracht.

Het Joods museum Mikwe in Zaltbommel is wekelijks geopend van de 1e zondag in mei tot en met de laatste zondag in september op zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur aan de Minnebroederstraat 2 en de toegang is gratis (een gift wordt op prijs gesteld). U bent van harte welkom!

Voor meer informatie zie onze website: www.mikwe.nl 

Copyright © DeMooiKrant.nl