Verenigingen - Dierenverenigingen

Helpt Elkander

Wij zijn een Hedelse vereniging die in 2008 50 jaar bestaat.

Wij zijn een gemengde vereniging van verschillende diergroepen dit soort verenigingen komen in Nederland niet veel voor waar konijnen
en hoenders samen met volière vogels tentoongesteld
worden daarvoor is het best leuk als er fokkers zijn die
allebei de groepen kan showen.

 

Wij houden 1x per jaar een tentoonstelling waar konijnen en hoenders en volière vogels gekeurd worden en er een 2 daagse show bij organiseren dit is altijd de eerste weekend naar de paardenmarkt en wordt gehouden in het Gelre,s End te Hedel.

Wij houden 1x per jaar een jongdierendag waar konijnen en hoenders gekeurd worden dit is altijd de eerste zaterdag in september.

Ook staan wij 1x per jaar op de midzomermarkt in Hedel.

Lidmaatschap Helpt Elkander      €10.00  Dit geldt voor de alle leden per jaar.
Lidmaatschap N.K.B.      €13.00  Dit is voor de Nederlandse konijnen bond als u daar bij wilt aansluiten.
Lidmaatschap N.H.D.B.  €13.00  Dit is voor de Nederlandse hoender bond als u daar wilt bij aansluiten.
Lidmaatschap N.B.v.V     €17.50 Dit s voor de Nederlandse vogel bond als u daar wilt bij aansluiten.

Deze lidmaatschappen gelden voor een jaar.

Als er mensen interesse hebben in het houden van Kleindieren kunnen altijd contact opnemen met de onderstaande gegevens.

Zo zijn nieuwe leden altijd welkom bij onze vereniging.

Secretariaat H.E.K :  
Dhr N. Bakker
Diaconieshof 3
5314 BT Bruchem
tel: 0418-513014
mobiel: 21582961

Email: hekhedel@planet.nl

 

Vogelvereniging Het Bonte Boertje

Onze vereniging houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met de vogelhobby. Hierbij is er veel aandacht voor alle soorten vogels die binnen het volière milieu gehouden mogen en kunnen worden. De in het verleden gekozen verenigingsnaam "Het Bonte Boertje" is voor de vereniging een naam op zich. Een naam die niet wil zeggen dat er binnen de vereniging alleen maar Senegal papagaaien, beter bekend als Bont Boertje, gehouden worden.

Binnen onze vereniging worden vele vogelsoorten gekweekt en diverse leden van onze vereniging zijn met hun vogels al in de prijzen gevallen bij grote vogeltentoonstellingen. 
 
Bij de oprichting van vogelvereniging "Het Bonte Boertje" op 5 januari 1960 zullen de oprichters bij het vaststellen van de naam zich niet gerealiseerd hebben dat het karakter van de vereniging zoveel overeenkomst zou gaan vertonen met dat van hun naamgever, de Bonte Boer. Deze vogel heeft een rustig karakter, is ondernemend en nieuwsgierig naar zijn omgeving, al oogt hij door zijn donkere kop toch wat sober en stuurs. Dit laatste is hij overigens beslist niet. 

Onze vereniging is gedurende meer dan veertig jaar rustig haar weg gegaan, waarbij duidelijk oog was voor hetgeen er om ons heen gebeurde. Hierop is dan ook steeds het beleid afgestemd en is men voortdurend op zoek geweest naar vernieuwingen binnen de hobby en hebben dat ook als zodanig uitgedragen. 
 
Binnen de regio is onze vereniging de eerste geweest die een katalogus uitgaf met daarin de uitslagen van de tentoongestelde vogels op hun vogelshow. Ook werd er door onze vereniging de aanzet gegeven tot de regionale vogelshow die thans door een naburige zustervereniging wordt georganiseerd. Sinds 1989 wordt door onze vereniging een nationale vogelshow gehouden, welke sinds enkele jaren is uitgegroeid tot de grootste in de provincie Gelderland in zijn soort. Binnen de vereniging weet men duidelijk wat men wil en daarbij is men duidelijk gericht op de toekomst en het uitdragen van de vogelsport. 
 
Het streven van de vereniging is er altijd op gericht om in een gezellige sfeer de kennis bij de leden te vergroten en om onze hobby op een vooruitstrevende manier naar buiten uit te dragen. Dit laatste komt vooral tot uiting tijdens de vogelshow die jaarlijks door onze vereniging wordt georganiseerd. Regelmatig heeft deze als voorbeeld voor anderen mogen dienen. 
 
Op deze manier wil vogelvereniging "Het Bonte Boertje" een bijdrage leveren om de vogelhobby op een positieve wijze naar buiten toe uitdragen. 
 
Voor meer info over onze vereniging verwijzen wij u naar onze website op www.hetbonteboertje.nl 

Steenuilenwerkgroep Bommelerwaard

Website
http://steenuilen-bwrd.weebly.com/
De werkgroep bestaat uit een achttal enthousiaste vrijwilligers (4 dames, 4 heren). Allemaal "gevangen" door de Steenuilen. Nu bij de start van het project kost het wat extra zaterdagen (hangdagen) en een aantal overlegmomenten, als alle kasten hangen dan wordt de tijd die we nodig hebben minder.
Dan moeten kasten gecheckt worden op aanwezigheid van uilen en hopelijk kunnen we jonge uilen tegemoet zien. De erfeigenaren is gevraagd ons van eventuele ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Later willen we ook de jonge uilen laten ringen, daar is een `Ringer` voor nodig, iemand die mag ringen, want dat mag niet zomaar, daar zijn regels voor.
We hebben het natuurlijk ook al gehad om een kast van een webcam te voorzien, maar dat is nog toekomst muziek... niet te hard van stapel. Eerst maar zien dat we alle kasten opgehangen krijgen.

Copyright © DeMooiKrant.nl