Verenigingen - Zangvereniging

Zaltbommels Kamerkoor

Website
http://www.zaltbommelskamerkoor.nl/
Het Zaltbommels Kamerkoor werd onder de naam Bommelerwaards Kamerkoor opgericht in 1962. In 2012 heeft het koor haar 50-jarig jubileum gevierd met een groots concert, gewijd aan grote vocale werken van Franz Liszt (1811-1886).
Vanaf de oprichting van het koor was het de insteek om op een hoog niveau te musiceren. In 1972 sloot het koor zich aan bij de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en veranderde de naam in Toonkunstkoor Gelders Rivierengebied. In 2005 ging het koor verder als Zaltbommels Kamerkoor. Inmiddels is een uitgebreid repertoire opgebouwd. Het betreft vooral à capella muziek. Onder leiding van Jan Opschoor, dirigent sinds begin 2010, ligt het accent op de barok/romantiek.

Naast de wekelijkse repetities is er wordt er ook gezongen met een projectmatige aanpak. Binnen deze aanpak is er een mogelijkheid voor geoefende zangers om zelf hun partijen in te studeren en daarna in een aantal gezamenlijke repetities voorafgaand aan de uitvoeringen de puntjes op de i te zetten.
Omdat een beperkte uitbreiding bij gewenst is, komt het koor graag in contact met aspirant-leden, die het een uitdaging vinden om hun stem te verfraaien en zich in te zetten voor een vertolking van de muziek op hoog niveau. Voor ons is het instuderen net zo interessant als het geven van concerten. Aspirant-leden met minder ervaring krijgen alle kans zich te ontwikkelen.

De repetities vinden elke woensdag plaats in de Koorkerk van de St. Maarten in Zaltbommel van 20.15 tot 22.15 uur. De contributie bedraagt 72,50 euro per kwartaal, waarbij de bladmuziek en consumpties zijn inbegrepen.

De muzikale leiding van het Zaltbommels Kamerkoor is vanaf januari 2010 in handen van dirigent en organist Jan Opschoor. Gerealiseerde concertprojecten met Zaltbommels Kamerkoor:
2010 - MYTHE
2011 - MEMENTO VIVI
2012 - DANSANTE MADRIGALEN
2012 - CHORALISZT
2013 - SWEET PASSION

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.zaltbommelskamerkoor.nl of mailen naar zaltbommelskamerkoor@gmail.com 

Smartlappenkoor G

Ontstaan van het smartlappenkoor “Gère Weg” Kerkdriel

De traditionele smartlappen zijn niet meer weg te denken uit de muziek wereld.

De Smartlap is een benaming voor het levenslied en dan vooral voor die vormen van het levenslied waarin een larmoyante geschiedenis wordt verteld.
Deze traditie wordt voortgezet door een enthousiaste groep mensen die van start zijn gegaan met het Smartlappenkoor “Gère Weg”.

Het smartlappenkoor “Gère Weg”is een initiatief van twee rasechte Drielenaren Marga Verhoeckx en Ivar Schippers.
Met toeval liepen die twee elkaar tegen het lijf in Den Bosch, nadat zij afgesproken hadden elkaar een keer te bellen kwam van het een het ander. Na een aantal keren bij elkaar te zijn geweest en de basis te hebben gelegd voor “Gère Weg”zijn ze van start gegaan met de oprichting van hun eigen koor.
Ivar is zelf al geruime tijd zanger van het Nederlandstalige lied, en met de komst van dit vernieuwde idee stond er een nieuwe uitdaging voor de deur voor deze sympathieke Drielenaar.

Natuurlijk kun je een koor niet opstarten met 2 leden, dus zijn Marga en Ivar door middel van een krantenartikel in een regionaal blad naar buiten getreden met wat de plannen waren en hoe ze het wilde gaan aanpakken.
Er werd een introductie avond gepland in december 2009, die avond wierp meteen zijn vruchten af met een overweldigende opkomst van 23 mensen.
Gelijk werd een 1e repetitie van het nog prille smartlappenkoor gepland, 13 januari 2010 was de eerste dag om hun zangkunsten en kwaliteiten ten gehore te brengen.
Met een grote opkomst van 43 mensen was dit een perfecte eerste stap naar een mooie toekomst met het smartlappenkoor.
Op enkele leden na komt iedereen uit Maasdriel, de grote animo voor dit soort koren hebben ertoe geleid dat er momenteel al een leden stop in is gevoerd.

Het Luchtschip te Kerkdriel is de repetitie haven van het koor, daarvan mag het koor gratis gebruik maken. Uitbater Theo van Dulmen is zelf ook lid en drumt ook graag mee. Sinds 12 maart hebben we ook een benoemd bestuur. Leden variëren tussen de 30 en de 70 jaar. 16 juli 2010 zijn de statuten en een huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Gère Weg staat voor gebroederlijkheid en saamhorigheid.
Het idee is verder uitgewerkt en met als uitgangspunt “Smartlappen” en daarnaast de levensliederen gaan we het helemaal waar maken met deze voltallige formatie
Een serieuze formatie waar toch iedereen veel lol en plezier heeft en natuurlijk zijn de leden zelf ook “Gère” weg wor ! We hebben plezier met zingen en willen daarmee jong en oud laten genieten .
Met volle trots zullen we de wegen gaan bewandelen om een toegevoegde waarde voor de gemeenschap te zijn. We hebben er erg veel zin in !

De vereniging zal in de toekomst ook regelmatig van zich laten horen en diverse optredens verzorgen. Indien u hier bij wilt zijn houdt dan onze agenda in de gaten en kom een liedje meezingen of meedeinen op een van de vele levensliederen van Smartlappenkoor “Gère Weg” .

Indien u een optreden wilt boeken, vragen wij u dit bij voorkeur 8 weken en uiterlijk 4 weken voorafgaand bij het secretariaat van onze vereniging in te dienen. Correspondentieadres Esdoornstraat 8 5331 GL Kerkdriel of via e-mail: smartlappenkoorgereweg@gmail.com. Uw aanvraag zal in behandeling worden genomen en zo spoedig mogelijk worden beantwoord. Om de kans op een positief antwoord te vergroten willen wij u wijzen op de voorkeur termijn van 8 weken bij uw aanvraag. 

Smartlappenkoor “Gère Weg”
Correspondentieadres: Esdoornstraat 8,
5331GL Kerkdriel
Website; www.smartlappenkoorkerkdriel.nl
 e-mail: info@gereweg.nl  
 
 

Zangvereniging OBK Kerkwijk

Website
http://www.obkkerkwijk.nl/html/historie.html
Zangvereniging OBK Kerkwijk

Op 4 november 1936 werd Oefening Baart Kunst opgericht, aanleiding was de verloving van Prinses Juliana en Prins Bernard op 8 september 1936. Vanaf het begin tot half 60 jaren is er altijd gerepeteerd in het café van “Van Rijnsbergen”. Vanaf 1969 wordt er gerepeteerd in het dorpshuis in Kerkwijk, de tijd er tussen is er gerepeteerd achtereenvolgens in het “spookhuis” het leegstaande herenhuis van de familie Oomen en het Kerkelijk centrum Pro Rege in Kerkwijk. De vereniging heeft in de jaren veel ups en downs gehad, met ledental variërend van 14 tot 40. Begin jaren 50 werd het kinderkoor opgericht met groot succes, want het aantal leden van 25/30 was snel bereikt, helaas bleef het succes niet lang aan en moest het in begin jaren 60 stoppen, er kwamen weinig leden bij en het grootste aantal leden stroomde door naar het koor. 
De website: www.obk-well.nl

Copyright © DeMooiKrant.nl