Verenigingen - Serviceclubs

Soroptimistclub Int. Bommelerwaard

Soroptimist Int. is een werelswijde organisatie van ongeveer 3000 regionale clubs in meer dan 120 landen. Doelstellingen zijn aandacht besteden aan maatschappelijke problemen op het gebied van mensenrechten in het bijzonder van de vrouw. Dit wordt gerealiseerd door ondersteuning te bieden aan instellingen of personen.
Het Soroptimisme heeft 6 werkvelden die overeenkomen met de werkvelden van de VN
Doelstellingen worden vertaald in concrete projecten. Vaak gaat het om fondsenwerking maar er wordt ook inmmateriele steun verleend door inzet van eigen deskundigheid. 

C.M.T. van Oostrom-Geleijns secr. 
Marten van Rossemsingel 24 
5301 HC Zaltbommel 

Copyright © DeMooiKrant.nl