Verenigingen - Natuur en Milieu

Bijenteelt vereniging

De Bijenteelt vereniging “De Bommelerwaard en Omstreken” is een afdeling van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) 

Missie

Deze vereniging schept optimale voorwaarden voor imkers zodat zij op professionele wijze bijen kunnen houden.

Doelgroep
De bijenteelt vereniging richt zich op alle bijenhouders in de Bommelerwaard en Omstreken, zowel de hobby- als de beroepsmatige imkers.

Bij onze vereniging kunnen ook mensen terecht die belangstelling hebben voor honingbijen en aanverwante insecten zoals solitaire bijen en hommels.

Doelstellingen
Bijenhouderij in de Bommelerwaard en Omstreken bevorderen

Kennisontwikkeling over de honingbij stimuleren en uitdragen

Kennis over honingbijen van haar leden bij voortduring ontwikkelen

Bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving van bijen 

Activeiten. 
 
Tweemaal per jaar een leden vergadering 
Excursies 
Reizen met de bijen 
Organiseren beginners cursussen 
Organiseren open imkerijdagen 
Geven van lezingen over de bijenteelt voor scholen en instellingen 
Verbetering van de leefomgeving van bijen d.m.v. acties i.s.m. andere groene organisaties 
 
Secretariaat
 
Dirk v.d. Linden 
Elzestraat 25 
5307 XK Brakel 
Tel: 0418-672033 
 
Website: http://zaltbommel.bijenhouders.nl/  

Kleindierenvereniging H.E.K Hedel

Wij zijn een Hedelse Vereniging die in 2008 zijn 50 jarig bestaan gevierd heeft.

Wij zijn een gemengde vereniging van verschillende diergroepen dit soort verenigingen komen in Nederland niet veel voor waar konijnen
en hoenders samen met volière vogels tentoongesteld worden daarvoor is het best leuk als er fokkers zijn die
allebei de groepen kan showen.

Wij houden 1x per jaar een tentoonstelling waar konijnen en hoenders en volière vogels gekeurd worden en er een 2 daagse show bij organiseren

dit is altijd het eerste weekend na de paardenmarkt en wordt gehouden in het ’t Gelre,s End te Hedel.

Wij houden 1x per jaar een jongdierendag waar konijnen en hoenders gekeurd worden dit is altijd de eerste zaterdag in september.

Lidmaatschap Helpt Elkander €10.00. Dit geldt voor de alle leden per jaar.
Lidmaatschap N.K.B. €13.00. Dit is voor de Nederlandse konijnen bond als u daar bij wilt aansluiten.
Lidmaatschap N.H.D.B. €13.00. Dit is voor de Nederlandse hoender bond als u daar wilt bij aansluiten.
Lidmaatschap N.B.v.V €17.50. Dit s voor de Nederlandse vogel bond als u daar wilt bij aansluiten.

Deze lidmaatschappen gelden voor een jaar.

Als er mensen interesse hebben in het houden van Kleindieren kunnen zij contact opnemen met de onderstaande gegevens.

Zo zijn nieuwe leden altijd welkom bij onze vereniging.


Helpt elkander te Hedel
Secretariaat H.E.K : 

Gerrit Endeveld.
Lucas van Leijdenstraat 78.
5213BB te den Bosch.
tel; 073-6138760 of mobiel 06-20401069.
I-mail adres is gerritendeveld@home.nl 

Copyright © DeMooiKrant.nl